031 - 383 75 00

Med anledning av Kalla Fakta 6 oktober 2015.

I samråd med Västra Götalands Regionen och efter deras önskan ändrar vi beslutet att partiellt stänga av läkaren från sin tjänst.

Läkaren stängs nu av från vårdcentralen helt och hållet på obestämd framtid medan utredning pågår. Läkaren togs ur tjänst redan 2015-09-15, omedelbart efter att vi hade fått ta del av Kalla Faktas video. Läkaren fick då gå på semester och har inte tjänstgjort sedan dess.

Hon kommer alltså inte att tjänstgöra i någon form.

Beslutet har delgivits läkaren.

Lars Gustafsson
VD Vårdcentraler i Väst AB